1. Algemeen

2. Kind(eren)

3. Ouder(s)/Verzorger(s)

4. Betaling

5. Ondertekening

1. Algemeen

Schooljaar
Academic year
This field is required.
Voor welke locatie wilt u inschrijven?
For which location would you like to subscribe?
This field is required.
Bent u nieuw bij LanguageOne?
Are you new to LanguageOne?
This field is required.
Overig
Other
A valid text is required.

2. Kind(eren)

Voornaam kind
First name child
A valid text is required.
Tussenvoegsel kind
Interfix
A valid text is required.
Achternaam kind
Last name child
A valid text is required.
Geboortedatum kind
Date of birth child
A valid date is required.
Geslacht kind
Gender of child
This field is required.
Nationaliteit kind
Nationality child
This field is required.
Andere...
Other...
A valid text is required.
Moedertaal kind
Native language child
A valid text is required.
Tweede taal kind
Second language child
A valid text is required.
Dagschool kind
Day school child
A valid text is required.
E-mailadres kind voor huiswerk
Email address child for homework
A valid text is required.
Prive of groepsles
Private or group education
This field is required.
Vanuit welke regio worden de lessen gevolgd?
From which region would you like to follow the lessons?
This field is required.
Standaard of Corporate?
Standard or Corporate?
This field is required.
Voor welke les wilt u uw kind inschrijven?
For which programme would you like to register your child?
A valid text is required.
Doorgang van groepen is onder voorbehoud van voldoende leerlingen.
The continuation of a group depends on a sufficient number of students.
De lessen volgen vanaf
Attending the lessons from
This field is required.
Anders...
Other...
A valid date is required.
Wilt u nog een kind inschrijven?
Would you like to register another child?
This field is required.
Voornaam 2e kind
First name second child
A valid text is required.
Tussenvoegsel 2e kind
Interfix second child
A valid text is required.
Achternaam 2e kind
Last name second child
A valid text is required.
Geboortedatum 2e kind
Date of birth second child
A valid date is required.
Geslacht 2e kind
Gender of second child
This field is required.
Nationaliteit 2e kind
Nationality second child
This field is required.
Anders
Other
A valid text is required.
Moedertaal 2e kind
Native language second child
A valid text is required.
Tweede taal 2e kind
Second language second child
A valid text is required.
Dagschool 2e kind
Day school second child
A valid text is required.
E-mailadres 2e kind voor huiswerk
Email address second child for homework
A valid email address is required.
Prive of groepsles
Private or group education
This field is required.
Vanuit welke regio worden de lessen gevolgd?
From which region would you like to follow the lessons?
This field is required.
Standaard of Corporate?
Standard or Corporate?
This field is required.
Voor welke les wilt u uw 2e kind inschrijven?
For which programme would you like to register your second child?
A valid text is required.
Doorgang van groepen is onder voorbehoud van voldoende leerlingen.
The continuation of a group depends on a sufficient number of students.
De lessen volgen vanaf
Attending the lessons from
This field is required.
Anders...
Other...
A valid date is required.
Wilt u nog een kind inschrijven?
Would you like to register another child?
This field is required.
Voornaam 3e kind
First name 3rd child
A valid text is required.
Tussenvoegsel 3e kind
Interfix 3rd child
A valid text is required.
Achternaam 3e kind
Last name 3rd child
A valid text is required.
Geboortedatum 3e kind
Date of birth 3rd child
A valid date is required.
Geslacht 3e kind
Gender of 3rd child
This field is required.
Nationaliteit 3e kind
Nationality of 3rd child
This field is required.
Anders...
Other...
A valid text is required.
Moedertaal 3e kind
Native language 3rd child
A valid text is required.
Tweede taal 3e kind
Second language 3rd child
A valid text is required.
Dagschool 3e kind
Day school 3rd child
A valid text is required.
E-mailadres 3e kind voor huiswerk
Email address 3rd child for homework
A valid email address is required.
Prive of groepsles
Private or group education
This field is required.
Vanuit welke regio worden de lessen gevolgd?
From which region would you like to follow the lessons?
This field is required.
Standaard of Corporate?
Standard or Corporate?
This field is required.
Voor welke les wilt u uw 3e kind inschrijven?
For which programme would you like to register your 3rd child?
A valid text is required.
Doorgang van groepen is onder voorbehoud van voldoende leerlingen.
The continuation of a group depends on a sufficient number of students.
De lessen volgen vanaf
Attending the lessons from
This field is required.
Anders...
Other...
A valid date is required.
Wilt u nog een kind inschrijven?
Would you like to register another child?
This field is required.
Voornaam 4e kind
First name 4th child
A valid text is required.
Tussenvoegsel 4e kind
Interfix 4th child
A valid text is required.
Achternaam 4e kind
Last name 4th child
A valid text is required.
Geboortedatum 4e kind
Date of birth 4th child
A valid date is required.
Geslacht 4e kind
Gender of 4th child
This field is required.
Nationaliteit 4e kind
Nationality of 4th child
This field is required.
Anders...
Other...
A valid text is required.
Moedertaal 4e kind
Native language 4th child
A valid text is required.
Tweede taal 4e kind
Second language 4th child
A valid text is required.
Dagschool 4e kind
Day school 4th child
A valid text is required.
Prive of groepsles
Private or group education
This field is required.
Vanuit welke regio worden de lessen gevolgd?
From which region would you like to follow the lessons?
This field is required.
Standaard of Corporate?
Standard or Corporate?
This field is required.
Voor welke les wilt u uw 4e kind inschrijven?
For which programme would you like to register your 4th child?
A valid text is required.
Doorgang van groepen is onder voorbehoud van voldoende leerlingen.
The continuation of a group depends on a sufficient number of students.
De lessen volgen vanaf
Attending the lessons from
This field is required.
Anders...
A valid date is required.

3. Ouder(s)/Verzorger(s)

Voornaam ouder/verzorger 1
First name parent/guardian 1
A valid text is required.
Tussenvoegsel ouder/verzorger 1
Interfix parent/guardian 1
A valid text is required.
Achternaam ouder/verzorger 1
Last name parent/guardian 1
A valid text is required.
Nationaliteit ouder/verzorger 1
Nationality of parent/guardian 1
This field is required.
Anders...
Other...
A valid text is required.
Werkgever ouder/verzorger 1
Employer parent/guardian 1
A valid text is required.
Telefoonnummer ouder/verzorger 1
Phone number parent/guardian 1
A valid phone number is required.
Voornaam ouder/verzorger 2
First name parent/guardian 2
A valid text is required.
Tussenvoegsel ouder/verzorger 2
Interfix parent/guardian 2
A valid text is required.
Achternaam ouder/verzorger 2
Last name parent/guardian 2
A valid text is required.
Nationaliteit ouder/verzorger 2
Nationality parent/guardian 2
This field is required.
Anders...
Other...
A valid text is required.
Werkgever ouder/verzorger 2
Employer parent/guardian 2
A valid text is required.
Telefoonnummer ouder/verzorger 2
Phone number parent/guardian 2
A valid phone number is required.
Adresregel 1
Address field 1
A valid text is required.
Adresregel 2
Address field 2
A valid text is required.
Postcode
Postal code
A valid text is required.
Plaats
City of residence
A valid text is required.
Land
Country
A valid text is required.
Land
Country
This field is required.
E-mailadres correspondentie
Email address for correspondence
A valid text is required.

4. Betaling

Hoe wenst u te betalen?
How would you like to pay?
This field is required.
Betaling in termijnen / Payment in installments

LanguageOne biedt de mogelijkheid het lesgeld in drie termijnen te betalen. Aan ouders die van deze mogelijkheid gebruik maken, worden administratiekosten ter hoogte van 8% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Voor leerlingen die na 1 november starten vervalt de mogelijkheid van termijnbetalingen.

TermijnenBetaling uiterlijkPercentage
termijn 130 dagen na facturatie40%
termijn 230 november30%
termijn 331 januari30%
Betaling in termijnen / Payment in installments

LanguageOne biedt de mogelijkheid het lesgeld in drie termijnen te betalen. Aan ouders die van deze mogelijkheid gebruik maken, worden administratiekosten ter hoogte van 8% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Voor leerlingen die na 1 maart starten vervalt deze mogelijkheid.

Termijnen Betaling uiterlijk Percentage
Termijn 1 30 dagen na facturatie 40%
Termijn 2 01 april 30%
Termijn 3 01 juli 30%
Betaling / Payment

In verband met een startdatum na 31 oktober is het alleen mogelijk het lesgeld en eventuele bijkomende kosten in één keer te betalen.

Betaling / Payment

In verband met een startdatum na 31 maart is het alleen mogelijk het lesgeld en eventuele bijkomende kosten in één keer te betalen.

5. Ondertekening

Kunt u aangeven voor welke medium u toestemming geeft voor het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind voorkomt.
Could you indicate for which medium you are giving permission for the use of visual material on which your child appears?
This field is required.
Kunt u aangeven voor welke medium u toestemming geeft voor het gebruiken van beeldmateriaal waarop uw kind voorkomt.
Could you indicate for which medium you are giving permission for the use of visual material on which your child appears?
This field is required.
Algemene voorwaarden Online / General Terms & Conditions Online
Algemene voorwaarden Geneve / General Terms & Conditions Geneve
Algemene voorwaarden Muscat / General Tems & Conditions Muscat
Algemene voorwaarden Hong Kong / General Terms & Conditions Hong Kong
Algemene voorwaarden Doha / General Terms & Conditions Doha
Algemene voorwaarden Kuala Lumpur / General Terms & Conditions Kuala Lumpur
Algemene voorwaarden Singapore / General Terms & Conditions Singapore
Algemene voorwaarden Dubai / General Terms & Conditions Dubai
Algemene voorwaarden Abu Dhabi / General Terms & Conditions Abu Dhabi
Algemene voorwaarden Perth / General Terms & Conditions Perth
Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord
I have read the General Terms & Conditions and I agree with this
This field is required.
Voornaam
First name
A valid text is required.
Tussenvoegsel
Interfix
A valid text is required.
Achternaam
Last name
A valid text is required.
Emailadres bevestiging inschrijving
Email address for confirmation of registration
A valid email address is required.

Login

Username:
Password:
Cancel