1. Algemeen

2. Inzicht

3. Ambitie

4. Transparantie

5. Samenwerking en innovatie

1. Algemeen

Naam organistatie
A valid text is required.
Contactpersoon
A valid text is required.
Email contactpersoon
A valid email address is required.
In welke sector is uw organisatie werkzaam?
This field is required.
Wat is de grootte van uw organisatie in aantal werknemers? (inclusief uitzendkrachten, freelancers en parttimers)
This field is required.

2. Inzicht

1. Weet u hoeveel plastic binnen uw organisatie worden gebruikt?
This field is required.
2. Weet u welke soorten plastic binnen uw organisatie worden gebruikt?
This field is required.
3. In hoeverre kunt u de volgende plasticstromen binnen uw bedrijfsvoering onderverdelen?
Plasticstromen: wat er aan plastic binnenkomt in het bedrijf, wat wordt verbruikt/gebruikt en wat eruit gaat A. Plastics als grondstof voor de primaire producten B. Plastics als verpakkingsmateriaal voor uw producten C. Plastics van ondersteunende materialen (bijvoorbeeld kantoorartikelen)
This field is required.
4. Heeft u, naast inzicht in plastic stromen, ook inzicht in de additieven die de plastics bevatten?
This field is required.
5. Heeft u in uw beleid rekening gehouden met de emissie van microplastics naar het milieu?
Emissie: het weglekken van plastic naar het milieu (op het land, in de lucht of in het water)
This field is required.
6. Bent u op de hoogte van innovaties of innovatieve processen om de emissie van plastic te verminderen en circulariteit te vergroten?
Circulariteit: niets gaat verloren, producten en materialen van nu vormen grondstof voor hoogwaardige producten later
This field is required.

3. Ambitie

7. Heeft u (kwalitatief/kwantitatief) beleid om uw plasticverbruik te verminderen?
Kwalitatief: wat u als ondernemer wilt bereiken en waarom? Kwantitatief: in hoeverre is dat wat u wilt bereiken meetbaar?
This field is required.
8. Heeft u beleid om de circulariteit van uw plasticstromen te vergroten?
This field is required.
9. Heeft u beleid om de emissie van plastic te voorkomen?
This field is required.

4. Transparantie

10. Communiceert u over uw beleid ten aanzien van het reduceren van plastics?
This field is required.
11. Communiceert u over uw beleid ten aanzien van circulariteit van plastics?
This field is required.
12. Communiceert u over uw beleid om de emissie van plastic te voorkomen?
This field is required.

5. Samenwerking en innovatie

13. Werkt u samen met ketenpartners om het verbruik en de emissie van plastics te reduceren, en de circulariteit van plastics te bevorderen?
This field is required.
14. Bent u actief in het verkennen of ontwikkelen van innovaties of processen die het verbruik- en de emissie van plastics reduceren, en de circulariteit bevorderen?
This field is required.

Login

Username:
Password:
Cancel